V současně době se stránky upravují.
STARÁME SE O VAŠE BLÍZKÉ ŘADU LET
Naši péči Vaši nejbližší ocení

Jak požádat o pečovatelskou službu

PEČOVATELSKÉ SLUŽBY > Jak požádat o pečovatelskou službu
  • Zájemci o využívání našich služeb nás mohou kontaktovat ústně či písemně. Pokud je žadatel z cílové skupiny pečovatelské služby a pečovatelská služba má kapacitu. Je s ním (popr. jeho zákonným zástupcem) uzavřena písemná smlouva o poskytování pečovatelské služby.
  • Sociální pracovník seznámí zájemce o sociální službu se způsobem a podmínkami poskytování služeb, podá informace o nabídce služeb a o výši úhrady za poskytované služby.
  • Sociální pracovník provede rozbor potřeb a zdrojů tzv. sociální šetření. Se zájemcem o službu komunikuje pracovník srozumitelně a trpělivě, své informace přizpůsobuje fyzickému a psychickému stavu zájemce. Na základě rozhovoru se zjišťují potřeby zájemce o službu, jeho osobní cíle, představy a očekávání od pečovatelské služby.

Zájemci o pečovatelskou službu nás mohou kontaktovat u:

sociální pracovnice: tel.: 734 620 952, e-mail: soc.prac@pampeliska-ss.cz

vedoucí budovy: tel.: 734 578 798, e-mail: vedouci@pampeliska-ss.cz

Ukončení pečovatelské služby

Službu lze ukončit:

a) na vlastní žádost klienta

b) úmrtí klienta

c) po porušení smluvních podmínek klientem

d) pokud klient nevyužívá po několik za sebou jdoucích měsíců bezdůvodně služby

Ukončení služeb, výpovědní důvody a výpovědní lhůty jsou definovány ve Smlouvě uzavřené mezi klientem a poskytovatelem dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.