Pampeliškový koncert - hrajeme pro seniory>
(číslo transparentního účtu Pampeliška: 6120403389/0800)
Zobrazit video...

Jak požádat o pečovatelskou službu

Menu > PEČOVATELSKÉ SLUŽBY > Jak požádat o pečovatelskou službu
  • Zájemci o využívání našich služeb nás mohou kontaktovat ústně či písemně. Pokud je žadatel z cílové skupiny pečovatelské služby a pečovatelská služba má kapacitu. Je s ním (popr. jeho zákonným zástupcem) uzavřena písemná smlouva o poskytování pečovatelské služby.
  • Sociální pracovník seznámí zájemce o sociální službu se způsobem a podmínkami poskytování služeb, podá informace o nabídce služeb a o výši úhrady za poskytované služby.
  • Sociální pracovník provede rozbor potřeb a zdrojů tzv. sociální šetření. Se zájemcem o službu komunikuje pracovník srozumitelně a trpělivě, své informace přizpůsobuje fyzickému a psychickému stavu zájemce. Na základě rozhovoru se zjišťují potřeby zájemce o službu, jeho osobní cíle, představy a očekávání od pečovatelské služby.

Zájemci o pečovatelskou službu nás mohou kontaktovat u:

sociální pracovnice: tel.: 734 620 952, e-mail: soc.prac@pampeliska-ss.cz

vedoucí budovy: tel.: 734 578 798, e-mail: vedouci@pampeliska-ss.cz

Ukončení pečovatelské služby

Službu lze ukončit:

a) na vlastní žádost klienta

b) úmrtí klienta

c) po porušení smluvních podmínek klientem

d) pokud klient nevyužívá po několik za sebou jdoucích měsíců bezdůvodně služby

Ukončení služeb, výpovědní důvody a výpovědní lhůty jsou definovány ve Smlouvě uzavřené mezi klientem a poskytovatelem dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Sídlo společnosti

Zahradní 182, 403 23 Velké Březno

info@pampeliska-ss.cz

www.pampeliska-ss.cz

ID Datové schránky: r3nvves

ředitelka Y. Brichová

Pobytové služby

Domov pro seniory

Terénní pečovatelská služba

Terénní pečovatelská služba Velké Březno

Terénní pečovatelská služba Teplice

Terénní pečovatelská služba Dubí

Terénní pečovatelská služba Stráž pod Ralskem

Pampeliska, o.p.s (C) 2017 | Design by Martin Fedorjak | Created by J.M.Post