Pampeliškový koncert - hrajeme pro seniory>
(číslo transparentního účtu Pampeliška: 6120403389/0800)
Zobrazit video...

Terénní pečovatelská služba Velké Březno

Menu > PEČOVATELSKÉ SLUŽBY > Velké Březno

Provoz: Po-Pá, 7:00 - 15:30. (Jiný termín dle dohody.)

82.jpg Rozvoz stravy

83.jpg Sídlo

Poslání

Posláním Pečovatelské služby PAMPELIŠKA ve Velkém Březně je poskytování terénní pečovatelské služby, která je poskytována ve vlastním sociálním prostředí žadatele o službu, tzn. v prostorách, které si klient sám určí a nasmlouvá s poskytovatelem služby. Služba je poskytována tak, aby byla co nejdéle zachována soběstačnost klienta jak v oblasti sebeobsluhy, tak i návyků.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou hlavně senioři, ale službu mohou využít i ostatní dospělé osoby, které z důvodu zhoršeného zdravotního stavu pobírají invalidní důchod z důvodu trvalých zdravotních změn a pobírají příspěvek na péči. Postižení může být rázu chronického, zdravotního, mentálního, tělesného, sluchového či zrakového. Do cílové skupiny nepatří osoby s projevy agresivity, dekompenzovaným psychickým onemocněním nebo ti, kteří odmítnou respektovat pravidla, kterými se Pečovatelská služba Pampeliška řídí. Služba je poskytována ve spádové oblasti Velké Březno - Ústí nad Labem.

Cíle

Cíle Pečovatelské služby Pampeliška jsou:

 • podpora při zajišťování péče o svou osobu ve vlastním sociálním prostředí uživatele služby
 • podpora při zajišťování chodu domácnosti uživatele služeb
 • zajišťování individuálního přístupu k uživatelům služeb s ohledem na jejich osobní potřeby
 • zajišťování dodržování lidských práv a základních svobod klienta
 • zajišťování služeb odborným a kvalifikovaným personálem s empatickým přístupem
 • rozvíjení či zachování schopností a dovedností uživatelů služeb při zachování možnosti svobodné volby

Zásady

Zásady poskytovaných sociálních služeb pečovatelské služby Pampeliška jsou:

 • dodržování a řízení se při poskytování služeb platnými právními předpisy, normami a zásadami
 • poskytování v souladu se schválenou registrací při naplňování Standardů kvality sociálních služeb
 • poskytování na základě uzavřené písemné smlouvy mezi oběma subjekty
 • seznámení uživatele služeb se způsobem úhrady a služeb
 • zajišťování pomoci uživatelům služeb při uplatňování jejich práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 • společné individuální plánování při poskytování pečovatelských služeb a jeho pravidelné vyhodnocování
 • zajišťování kvalitních služeb kvalifikovanými zaměstnanci s povinností jejich dalšího vzdělávání

Poskytování pečovatelské služby je prováděno na základě písemné dohody mezi žadatelem o službu a poskytovatelem služby. Žadatel – klient může o službu požádat osobně nebo telefonicky. Na základě žádosti klienta provede sociální pracovník poskytovatele služby šetření v místě jeho bydliště. Společně s klientem vymezí rozsah poskytované služby, frekvenci služby, domluví požadované cíle a způsob platby. Aktuální ceník za služby je součástí smlouvy. Současně v době své přítomnosti sociální pracovnice zkontroluje doklady klienta, případně navrhne doplnění či vyřízení doplňujících dokladů. Poučí klienta o vnitřních pravidlech poskytování služby, nabídne případně další fakultativní služby dle zdravotního stavu a přání klienta.

Rozsah poskytovaných služeb

Rozsah poskytovaných pečovatelských služeb je dán vyhl.č. 505/2006 Sb. v platném znění a týká se služeb jak péče o klienta, tak i péče o domácnost.

1) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

2) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

3) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití
 • nákupy

4) pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • údržba domácích spotřebičů
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (např. sezonní úklid, po malování, ...)
 • běžné nákupy a pochůzky (lékárna, hygienické pomůcky, úřady, ...)
 • velký nákup (např.týdenní, vybavení domácnosti, ...)
 • praní a žehlení osobního i ložního prádla

5) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovod k lékaři, do zaměstnání
 • na úřad
 • za kulturou
 

Sídlo společnosti

Zahradní 182, 403 23 Velké Březno

info@pampeliska-ss.cz

www.pampeliska-ss.cz

ID Datové schránky: r3nvves

ředitelka Y. Brichová

Pobytové služby

Domov pro seniory

Terénní pečovatelská služba

Terénní pečovatelská služba Velké Březno

Terénní pečovatelská služba Teplice

Terénní pečovatelská služba Dubí

Terénní pečovatelská služba Stráž pod Ralskem

Pampeliska, o.p.s (C) 2017 | Design by Martin Fedorjak | Created by J.M.Post