UPOZORNĚNÍ: Od 1.2.2023 dochází ke změně úhrad na základě vyhlášky 440/2022 sbírky.
STARÁME SE O VAŠE BLÍZKÉ ŘADU LET
Naši péči Vaši nejbližší ocení

Kulturní život

HOME > DOMOV PRO SENIORY > Kultura, zájmy

Klienti DpS PAMPELIŠKA se mohou podle svých zájmů a zdravotního stavu zúčastňovat společenských a kulturních akcí v domově i mimo něj.

Kulturní a společenský život v Domově pro seniory organizují pro uživatele zaměstnanci DpS, kteří spolupracují se společenskými organizacemi, kulturními zařízeními, školami apod. Klienti mají možnost si objednat denní tisk a časopisy dle vlastního výběru.

Zájmová a pracovní činnost

Uživatelé se mohou věnovat své zájmové činnosti, pokud tato činnost nebo její rozsah není na úkor jejich zdraví, nenarušuje klid nebo neohrožuje zdraví a bezpečnost vlastní nebo ostatních uživatelů, pracovníků DpS a pokud konkrétní zájmovou činnost podmínky v Domově pro seniory dovolují.

Foto - aktivizační činnosti >