Pampeliškový koncert - hrajeme pro seniory>
(číslo transparentního účtu Pampeliška: 6120403389/0800)
Zobrazit video...

Osobní asistence

Menu > PEČOVATELSKÉ SLUŽBY > Osobní asistence

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Věkové rozmezí klientů je od 26 let.

 Služba osobní asistence obsahuje zejména tyto základní činnosti:

  1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  2. pomoc při osobní hygieně,
  3. pomoc při zajištění stravy,
  4. pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  5. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  6. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Službu poskytujeme ve městě Teplice. V případě zájmu kontaktujte vedoucí pí Ryskovou na čísle 720 590 440.

V roce 2020 2021 je služba osobní asistence zapojena do projektu POSOSUK3.

1265.png

 

Sídlo společnosti

Zahradní 182, 403 23 Velké Březno

info@pampeliska-ss.cz

www.pampeliska-ss.cz

ID Datové schránky: r3nvves

ředitelka Y. Brichová

Pobytové služby

Domov pro seniory

Terénní pečovatelská služba

Terénní pečovatelská služba Velké Březno

Terénní pečovatelská služba Teplice

Terénní pečovatelská služba Dubí

Terénní pečovatelská služba Stráž pod Ralskem

Pampeliska, o.p.s (C) 2017 | Design by Martin Fedorjak | Created by J.M.Post