UPOZORNĚNÍ: Od 1.2.2023 dochází ke změně úhrad na základě vyhlášky 440/2022 sbírky.
STARÁME SE O VAŠE BLÍZKÉ ŘADU LET
Naši péči Vaši nejbližší ocení

Plánování péče

HOME > PEČOVATELSKÉ SLUŽBY > Plánování péče

Každý klient má sestavený svůj individuální plán péče

INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ    

  • Individuální plánování (IP) je cyklický proces, který se skládá z fáze stanovení osobních cílů a tvorby plánu, realizace plánu a vyhodnocení naplnění cílů. Plynule navazuje na etapu jednání se zájemcem o službu a uzavření smlouvy, při jejímž uzavírání je prvotní cíl uživatele již formulován.
  • Na individuálním plánu pracuje s klientem pečovatelka (klíčový pracovník), která ke klientovi pravidelně dochází poskytovat sociální služby. K zápisu stanového cíle, průběhu a hodnocení naplnění cílů používá standardizovaný formulář. Vzhledem k poskytovaným službám jsou cíle a jejich dosahování stanoveny časově nejméně takto:
  • Individuální plán je tvořen s klientem na dobu 6 měsíců. Kroky k vytčenému cíli jsou aktualizovány po cca 1 měsíci.

 Výše uvedená pravidla jsou orientační, pečovatelky vždy dávají přednost přání klienta, proto pokud bude chtít klient na průběhu plánu poskytování služeb pracovat častěji, tak mu vyhoví.